دانشگاه فنی تهران

دانشگاه فنی تهران

محل اجرا : تهران ، دانشگاه فنی تهران ، آزمایشگاه و کلاس ها
شروع پروژه :1395
تاریخ بهره برداری : 1396
مساحت پروژه : 5000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه چیلر

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران با دارا بودن دستگاه های پیشرفته و دقیق ، آزمایشگاه مناسبی برای پژوهشگران ، محققین دانشگاه ها و صنایع سراسر کشور می باشد. گروه نماد تهویه ملل همکاری خود را با دانشگاه فنی تهران در سال 1395 با طراحی و اجرای سیستم های تهویه مطبوع آغاز نمود. این پروژه به ابعاد 5000 متر مربع در قسمت آزمایشگاه مرکزی و کلاس های دانشگاه فنی تهران با به کارگیری دستگاه چیلر به سر انجام رسید.

Share: