شرکت تولید دارو

شرکت تولید دارو

محل اجرا : تهران – البرز
شروع پروژه :1396
تاریخ بهره برداری : 1396
مساحت پروژه : 7000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه های هواساز و سیستم های روفتاپ پکیج

شرکت تولید دارو یکی تز بزرگترین و قدیمی ترین کارخانجات داروسازی ایران می باشد که در سال 1335 فعالیت خود را زمینه ساخت فرآورده های دارویی و بهداشتی آغاز کرده است.گروه نماد تهویه ملل از سال 1395 در جهت رضایت این مجموعه اقدام به استقرار سیستم های تهویه مطبوع کرد این پروژه در مساحت 2000 متر مربع در راستای افزایش بهره وری از سیستم های سرمایشی و گرمایشی با اجرای دستگاه های چیلر و فن کوئل و همچنین در نظر گرفتن حداکثر کیفیت و بهبود مداوم به عمل آمد.

Share: