فروشگاه های زنجیره ای رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

محل اجرا : شعب تهران
شروع پروژه :1398
تاریخ بهره برداری : 1398
مساحت پروژه : 4000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه های اسپیلت دیواری

فروشگاه های زنجیره ای رفاه در زمینه تهیه ، تامین و فروشگاه کالاهای مورد نیاز عمومی از طریق فروشگاه های زنجیره ای از سال 1374 در حال فعالیت است. گروه نماد تهویه ملل از سال 1398 در حال همکاری با فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شعب تهران می باشد ، این همکاری در راستای تامین سیستم های تهویه مطبوع بوده و تا کنون گروه نماد تهویه ملل موفق به اجرای دستگاه های اسپیلت دیواری ، در مساحت پروژه 4000 متر مربع در بخش سیستم های سرمایشی و گرمایشی بوده است.

Share: