بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین

محل اجرا :کلیه شعب بانک اقتصاد نوین در ایران و ساختمان مرکزی
شروع پروژه : 1388
تاریخ بهره برداری : 1397
مساحت پروژه : 90000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه های چیلر ، فن کوئل ، داکت اسپیلت و اسپیلت.

گروه نماد تهویه ملل از سال 1388 همکاری خود را در شعب بانک اقتصاد نوین و ساختمان مرکزی این بانک ، در راستای بهبود سیستم های تهویه مطبوع آغاز نموده است ، طبقات این ساختمان شامل بخش های مدیریت ، پرسنل ، امور سهام و بخش انفورماتیک می باشد که با توجه به مساحت کلیه شعب ساختمان مرکزی ابعاد این پروژه 90000 متر مربع بوده است.

این پروژه تحت نظارت و اجرای نماد تهویه ملل در بخش دستگاه های چیلر ، فن کوئل ، داکت اسپیلت و اسپیلت در جهت بهبود سیستم های سرمایشی و گرمایشی این مجموعه به عمل آمد

Share: