نماد بازرگانی ملل

شرکت نماد بازرگانی ملل به عنوان زیر مجموعه گروه نماد،فعالیت تخصصی خود را در زمینه واردات محصولات مورد نیاز شرکت های نماد تهویه ملل و نماد معماری ملل با کشورهای هدف از جمله چین ،ترکیه و امارات آغاز نموده است.سیاست کلی این شرکت با هدف تامین بدون واسطه و توزیع انحصاری محصولات در سطح پروژه های اجرائی قرار دارد.