دور ثابت دایکین FTY

سایر محصولات

توضیحات

اسپیلت دیواری کم مصرف

مناسب برای مناطق حاره ای

با صرف نظرکردن از گاز R22 و کمپرسور اینورتر باعث اقتصادی بودن قیمت این دستگاه می باشد.