سایر محصولات

توضیحات

پمپ برقی شارژ روغن جهت سیستمهای مبرد جهت تخلیه و شارژ روغن کمپرسورها

شارژ آسان

توان بیشتر

قدرت بالا ، شارژ آسان تحت فشار زیاد

طراحی ثبت شده (ثبت اختراع) ، اطمینان از شارژ آسان در دمای پایین

تنظیمات محافظت از میزان فشار برای دمای پایین

شارژ روغن با اطمینان از عملکرد صحیح

همراه با دستگاه حفاظت حراراتی داخلی ، جهت جلوگیری موثر از اضافه بار