دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

محل اجرا : دانشگاه تهران
شروع پروژه :1396
تاریخ بهره برداری : 1396
مساحت پروژه : 5000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه چیلر فن کوئل ، اسپیلت

گروه نماد تهویه ملل در سال 1396 با به کارگیری از نیروهای متخصص در زمینه ی سیستم های تهویه مطبوع، پروژه ای در ابعاد مساحت 5000 متر مربع واقع در سالن اجتماعات دانشگاه تهران اجرا نموده است. با توجه به ظرفیت فضای موجود در این سالن و تیم ارزیابی گروه نماد تهویه ملل ، این پروژه با دستگاه های چیلر و فن کوئل به گونه ای طراحی شده است که بیشترین بهره برداری را به خود اختصاص داده است.

Share: