دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محل اجرا : تهران ، دانشگاه علوم پزشکی ، سالن اجتماعات
شروع پروژه :1398
تاریخ بهره برداری : 1398
مساحت پروژه : 6000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه چیلر ، فن کوئل

سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از زیر مجموعه های اصلی دانشگاه می باشد که خدمات ارزشمندی در زمینه ی برگزاری سمینار و جلسات و کنفرانس های رسمی ، علمی و تخصصی ارائه می نماید. این سالن مجهز به سیستم های تهویه مطبوع پیشرفته می باشد که اجرای این پروژه در مساحت 6000متر مربع توسط گروه نماد تهویه ملل در سال 1398 با به کارگیری سیستم های چیلر و فن کوئل به سر انجام رسید.

Share: