ساختمان مرکزی دیجی کالا

ساختمان مرکزی دیجی کالا

محل اجرا : تهران
شروع پروژه :1394
تاریخ بهره برداری : 1395
مساحت پروژه : 7000 متر مربع
سیستم اجرایی : داکت چیلر و فن کوئل

ساختان مرکزی دیجی کالا بزرگترین فروشگاه آنلاین در ایران واقع در تهران می باشد . دفتر مرکزی این شرکت تنها برای رسیدگی به امور بازرگانی و مالی است که واقع در خیابان عطار ، ساختمان دیجی کالای می باشد. نماد تهویه ملل در سال 1394 همکاری خود را در راستای راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع در این مجموعه آغاز نمود . گروه نماد تهویه ملل با مجموعه ای از سیستم های متنوع سرمایشی گرمایشی پروژه ای به ابعاد 7000 متر مربع با به کارگیری دستگاه های چیلر و فن کوئل به سرانجام رساند.

Share: