ساختمان مرکزی علی بابا

ساختمان مرکزی علی بابا

محل اجرا : تهران ، ساختمان روز اول
شروع پروژه :1398
تاریخ بهره برداری : 1398
مساحت پروژه : 2000 متر مربع
سیستم اجرایی : داکت اسپیلت ، اسپیلت دیواری ، کانال کشی

دفتر مرکزی گروه علی بابا که به ساختمان روز اول معروف است ، در کارخانه نوآوری آزادی واقع شده است . درسال 1398 گروه نماد تهویه ملل همکاری خود را در بخش سیستم های تهویه مطبوع با این مجموعه آغاز نمود و این پروژه با به کارگیری دستگاه های اسپیلت و اسپیلت دیواری و همچنین با بهره گیری از تکنولوژی جدید در سیستم های کانال کشی در مساحت 2000 متر مربع اجرا شده است.

Share: