ساختمان مسکونی مهندس موسوی

ساختمان مسکونی مهندس موسوی

محل اجرا : تهران
شروع پروژه :1398
تاریخ بهره برداری : 1398
مساحت پروژه : 3000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه داکت اسپیلت

مجتمع مسکونی مهندس موسوی واقع در تهران پل توانیر با همکاری گروه نماد تهویه ملل در سال 1398 در مساحت پروژه ی 1800 متر زیر بنا در قسمت سیستم های تهویه مطبوع به اتمام رسید . تدبیر لازم برای سیستم های سرمایشی و گرمایشی این واحد مسکونی اجرای دستگاه های داکت اسپیلت بوده است.

Share: