شرکت دارویی برکت

شرکت دارویی برکت

محل اجرا : استان البرز – هشتگرد
شروع پروژه :1398
تاریخ بهره برداری : 1398
مساحت پروژه : 9000 متر مربع
سیستم اجرایی : سیستم VRV

شرکت گروه دارویی برکت در حوزه های توسعه ، تجاری سازی فناوری ها ، تولید دارو ، خدمات بازرگانی (صادرات ، واردات و پخش) در عرصه دارویی فعالیت می نماید. قسمت اعظم سهام شرکت های تابعه این هولدینگ از جمله شرکت سرمایه گذاری البرز و بخش عمده ای از شرکت های تابعه آن همچون شرکت سبحان دارو ، ایران دارو ، تولید دارو ، البرز دارو و ….. در بورس اوراق بهادر ثبت و عرضه شده اند. گروه نماد تهویه ملل با انجام اقدامات موثر در حوزه ی سیستم های تهویه مطبوع و در جهت افزایش ظرفیت های هوارسانی در ابعاد پروژه 9000 متر مربع در سال 1398 موفق به اجرای سیستم های VRV در این مجموعه گردید.

Share: