شرکت سبحان دارو

شرکت سبحان دارو

محل اجرا : تهران – البرز
شروع پروژه :1396
تاریخ بهره برداری : 1397
مساحت پروژه : 7000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه هواساز و روفتاب پکیج

شرکت سبحان دارو یکی از هفت شرکت برتر دارویی کشور از حیث میزان فروش در بخش داروهای اعصاب ، داخلی ، و قلب عروق می باشد. موضوع فعالیت شرکت انجام امور مربوط به توسعه ، ساخت محصولات دارویی با مواد شیمیای می باشد که عمده تولید شرکت سبحان دارو محصولات دارویی قرص ، دراژه ، کپسول ، کرم ، پماد ، ژل و قطره می باشد. گروه نماد تهویه ملل در جهت توسعه ی سیستم های سرمایشی و گرمایشی و همچنین ارزیابی مساحت پروژه به ابعاد 7000 متر مربع اقدام به راه اندازی و نصب سیستم های روفتاب پکیج و هواساز در سال 1396 در این مجموعه نمود.

Share: