عمارت ارباب هرمز – موزه گرافیک در آسیا

عمارت ارباب هرمز

محل اجرا : تهران
شروع پروژه :1396
تاریخ بهره برداری : 1396
مساحت پروژه : 1000 متر مربع
سیستم اجرایی : سیستم VRV-IV

عمارت ارباب هرمز بنای تاریخی صد ساله ای است که به عنوان اولین موزه گرافیک در آسیا تبدیل شده است. با توجه به ویژگی های خاص این بنا همچنین رعایت استانداردهای گردش هوا ، توجه به انتخاب و اجرای سیستم های تهویه مطبوع مناسب ، حائز اهمیت می باشد. در سال 1396 گروه نماد تهویه ملل همکاری خود را با این مجموعه در قسمت سیستم های سرمایشی و گرمایشی آغاز نمود. با توجه به حساس بودن فضای داخلی عمارت ارباب هرمز ، گروه نماد تهویه ملل با به کارگیری سیستم هوشمند مرکزی VRV-IV در بهره وری انرژی لازم اقدام نمود

Share: