فروشگاه زنجیره ای هفت (seven)

فروشگاه زنجیره ای هفت (seven)

محل اجرا : کلیه شعب ایران
شروع پروژه :1392
تاریخ بهره برداری : 1399 تاکنون
مساحت پروژه : 70000 متر مربع
سیستم اجرایی : طراحی و اجرای معماری توسط گروه نماد معماری ملل – نصب و راه اندازی دستگاه اسپیلت دیواری.

فروشگاه زنجیره ای هفت با هدف دسترسی مصرف کننده به سبد مصرفی خانور با حداقل هزینه ممکن و حداکثر سطح دسترسی شروع به کار کرد.
از سال 1392 تا کنون این پروژه با همکاری گروه نماد معماری ملل در قالب طراحی ، معماری و اجرای کلیه شعب فروشگاه های زنجیره ای هفت در ایران و همچنین توسط گروه نماد تهویه ملل در راستای اجرای سیستم های تهویه از جمله دستگاه اسپیلت دیواری ، آغاز به کار کرد.

Share: