فروشگاه های زنجیزه ای افق کوروش

فروشگاه های زنجیزه ای افق کوروش

محل اجرا : تهران ، اصفهان ، رامسر و بابل
شروع پروژه :1397
تاریخ بهره برداری : 1399
مساحت پروژه : 7000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه های اسپیلت ایستاده و اسپیلت دیواری

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به منظور ارائه کالا های اساسی، تند گردش (خواربار) ، جهت مصرف روزانه خانوار ایرانی تاسیس گردیده است. این شرکت در سال 1388 با هدف ایجاد فروشگاه های زنجیره ای ثبت شده است. گروه نماد تهویه ملل از سال 1397 همکاری خود را با شرکت فروشگاه های زنجیزه ای افق کوروش در شعب تهران ، اصفهان ، رامسر و بابل در مسیر ارائه سیستم های تهویه مطبوع از جمله دستگاه های اسپیلت ایستاده و اسپیلت دیواری آغاز نمود و این همکاری با رعایت اخلاق کسب و کار همچنان ادامه دارد

Share: