سایر محصولات

توضیحات

پمپ درین مینی جهت استفاده برای اسپلیت های دیواری

سکوت در حین کار

قابل اعتماد و بادوام

طراحی فوق العاده بی صدا و عملکرد فوق العاده

سوئیچ مخصوص ایمنی جهت افزایش اطمینان

طراحی فوق سبک ، جهت کاربرد های متفاوت

بدنه ضد شبنم خارجی جهت استفاده ایمن تر