سایر محصولات

توضیحات

ماکزیمم هد تخلیه 12 متر

3 ورودی در بالا ، کف و کناره ها

دارای کلید ایمنی

ارتباط مستقیم در راستای حوضچه آب