سایر محصولات

توضیحات

پمپ درین، مخزنی فن دار جهت استفاده برای اسپلیت های ایستاده

عملکرد قابل اطمینان

تعمیر ساده

دارای ساختار شناور خاص جهت کار طولانی بدون نیاز به انجام تعمیرات

تنظیم اتوماتیک محافظت حراراتی جهت عمر طولانی تر پمپ

دارای خنک کننده هوا دائمی برای اطمینان از عملکرد ثابت پمپ

طراحی خروجی خاص برای جلوگیری از برگشت جریان آب