بانک ملت

بانک ملت

محل اجرا : کلیه شعب تهران و ساختمان مرکزی
شروع پروژه :1390
تاریخ بهره برداری : 1396
مساحت پروژه : 80000 متر مربع
سیستم اجرایی : : سیستم های مرکزی هوشمند VRF- دستگاه چیلر – فن کوئل

گروه نماد تهویه ملل از سال 1390 همکاری خود را با کلیه شعب بانک ملت در شعب تهران و ساختمان مرکزی بطوری کلی در مساحت 80000 متر مربع آغاز نموده است نماد تهویه ملل با توجه به شناخت نیاز های این مجموعه در بخش سیستم های تهویه مطبوع ، اقدام به اجرای سیستم های مرکزی هوشمند VRF و همچنین دستگاه های چیلر و فن کوئل در ابعاد پیشرفته کرده است .

Share: