بانک دی

بانک دی

محل اجرا : کلیه شعب تهران و استان البرز
شروع پروژه :1394
تاریخ بهره برداری : 1398
مساحت پروژه : 15000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه های اسپیلت

گروه نماد تهویه ملل از سال 1394 همکاری خود را با بانک دی از جمله کلیه شعب تهران و استان البرز در سطح گسترده ای آغاز نمود ، این همکاری به موجب اجرای پروژه سیستم های تهویه مطبوع بوده است ، که در مساحت کلی 15000 متر مربع ، در قالب نصب و راه اندازی دستگاه های اسپیلت با نظارت و اجرای دقیق نماد تهویه ملل به انجام رسید.

Share: