بانک سینا

بانک سینا

محل اجرا : شعب تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، تبریز ، کرج و…
شروع پروژه :1393
تاریخ بهره برداری : 1395
مساحت پروژه : 7000 متر مربع
سیستم اجرایی : دستگاه های اسپیلت

گروه نماد تهویه ملل همکاری خود را با بانک سینا از سال 1393 با اجرای سیستم های تهویه مطبوع در شعب تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، تبریز، کرج و … آغاز نمود. پس از بررسی های تیم متخصص گروه نماد تهویه ملل ، سیستم های اسپیلت در مساحت کلی 7000 متر مربع اجرا گردید.

Share: